O knihovně

Místní knihovna Rynoltice je umístěna v 1. patře bývalé budovy základní školy, která nyní slouží kulturním a společenským potřebám obce (naproti stávající základní a mateřské škole). Má univerzální charakter, je zaměřena na všechny skupiny obyvatelstva. V současné době má přes 4000 svazků knih, k dispozici je i 5 titulů časopisů. Knihovní fond je doplňován z centrálního nákupu liberecké knihovny, kam obec posílá každoročně 12 000 Kč. Kromě toho jsou knihy kupovány i z vlastních zdrojů knihovny, což jsou čtenářské poplatky, případně dary. Velký význam pro nabídku čtenářům má i využívání fondů liberecké knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb a výměnného fondu.

Pro veřejnost je knihovna otevřena každou středu od 14:30h do 18:30h.

Přijďte, ráda vás uvidím a věřím, že najdeme knihy, které si rádi přečtete :-)

Z.V.