Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

 

Půjčování knih a časopisů

Využití počítačů včetně internetu.

Tisk,kopírování,skenování

Možnost využití meziknihovních služeb.

 

Poplatky:

 

 

Registrační poplatky:

děti do 14 let

10,- Kč/rok

 

důchodci a studenti

10,- Kč/rok

 

dospělí

20,- Kč/rok


Sankční poplatky:

Poplatky z prodlení (překročení výpůjční lhůty):

 

I. upomínka

10,- Kč

 

II. upomínka

20,- Kč

 

III. upomínka

50,- Kč


Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

10,- Kč


Ztráta knihy a časopisu:


až trojnásobek původní ceny a příplatek 20 Kč za knihovnické zpracování.


Kopírování :


formát A4 černobíle


2,- Kč/ stránka

 

barevně

20,- Kč/stránka


Tisk z počítače a internetu :


Formát A4 černobíle


3,- Kč/stránka

 

barevně

20,- Kč/stránka

 

 

Upozorňujeme čtenáře, že mají možnost si naším prostřednictvím objednat i tituly z liberecké knihovny. Na adrese www.kvkli.cz si můžete otevřít on-line katalog, vybrat hledaný titul a my vám ho potom elektronickou poštou objednáme. Bližší informace získáte ve středu v knihovně.